De verhuurmakelaar van Nederland

Informatie De Huurwoning Bemiddelaar Zutphen

Deel dit bericht:.

DE HUURWONING BEMIDDELAAR Apeldoorn, Deventer, Zutphen

 

Wie zijn wij

DE HUURWONING BEMIDDELAARheeft ruime ervaring in het verhuren, huren, beheren en onderhouden van vastgoed in en rondom de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer, Zutphen. Verhuurders en huurders bij elkaar brengen kan door iedereen worden gedaan, de kracht is om de juiste huurder aan de juiste verhuurder te matchen, en juist daar zijn wij goed in. Daarbij is het belangrijk om uw woning zo goed mogelijk te presenteren bij zoveel mogelijk potentiële huurders. Ook dat pakken wij professioneel aan!

DE HUURWONING BEMIDDELAAR heeft sinds oktober 2014 het Keurmerk Verhuurders Belangen. Dit keurmerk is het grootste Nederlandse keurmerk voor verhuurmakelaars. Het keurmerk heeft als doel om meer zekerheid te bieden bij de verhuur van woningen. Hiervoor biedt het keurmerk de makelaar diverse diensten aan ter bevordering van de kwaliteit voor de geboden dienstverlening. Hierbij wordt DE HUURWONING BEMIDDELAAR regelmatig gecontroleerd op haar werkwijze, o.a. door Mystery Guest.

 

Wat doen wij

DE HUURWONING BEMIDDELAAR doet alles op gebied van verhuur, huur, beheer en onderhoud van vastgoed en is gespecialiseerd op gebied van woningen. Hierbij ondersteunen wij vastgoedeigenaren, beleggers, particulieren bij het verhuren van woonruimte. Er zijn veel zaken welke op de juiste wijze geregeld dienen te worden om de perfecte huurder met het juiste huurcontract te verkrijgen om zo problemen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast kan DE HUURWONING BEMIDDELAAR ook het totale beheer ervan, zowel administratief, financieel als technisch voor u verzorgen. Ook het organiseren en uitvoeren van het totale onderhoud aan vastgoed, eventueel compleet met een MJOP (MeerJarenOnderhoudsPlan), is een extra kwaliteit van DE HUURWONING BEMIDDELAAR.

 

Welke tarieven hanteren wij

DE HUURWONING BEMIDDELAAR Apeldoorn, Deventer, Zutphen hanteert als uitgangspunt onderstaande tarieven:

 • Courtage inclusief b.t.w is gelijk aan 1 maand huur*
 • Beheer vanaf € 29,= per maand exclusief b.t.w.
 • Onderhoud volgens vaste prijsafspraak, offerte of uurtarief.
 • Alle combinaties e.d. zijn bespreekbaar.

*Vrijwel alle verhuurmakelaars hanteren standaard een courtage van 1 maand huur plus b.t.w.

 

 

DE HUURWONING BEMIDDELAAR, uw partner bij verhuur, huur, beheer en onderhoud van woningen

Hoe werkt het

Als u woonruimte wilt gaan verhuren kunt u kosteloos en geheel vrijblijvend contact opnemen met DE HUURWONING BEMIDDELAAR Apeldoorn, Deventer, Zutphen. Dit kan via onze website, maar u kunt ons ook bellen of mailen. Onderaan vindt u onze contactgegevens.

Of het nu gaat om een kamer, een woning of meerdere woningen wij staan voor u klaar. Samen met u bekijken wij welke huurovereenkomst het best bij uw situatie past. Wij geven u hierbij uitgebreid informatie over de mogelijke huurovereenkomsten met de regels die bij de betreffende overeenkomst horen, denk hierbij o.a. aan de looptijd en mogelijkheid van opzegging met bijbehorende regels voor zowel de huurder als de verhuurder.

Vervolgens gaan wij de te verhuren woonruimte, woning(en) bezichtigen om een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden. Hoe is de ligging, bereikbaarheid, voor welk soort huurders is het geschikt, hoeveel personen kunnen, mogen er gaan wonen. Hierbij gaan wij ook de woonruimte, woning(en) inmeten volgens het puntensysteem uit het woningwaarderingsstelsel(WWS). Dit doen wij standaard om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden t.a.v. de huurprijs. Er wordt dus berekend of het om een geliberaliseerde of ongeliberaliseerde woning gaat. Ook kunnen wij dan aanpassingen voorstellen waardoor de huurprijs volgens de geldende regels verhoogd kan gaan worden.

Als u ons opdracht geef voor de verhuur zullen wij een kwalitatief goede fotoreportage maken met een duidelijke, kernachtige omschrijving en deze plaatsen op onze website en de daaraan gekoppelde websites. Ook zullen wij uw woning via advertenties en Social Media onder de aandacht brengen van kandidaat huurders.

De kandidaat huurder moet zich, als hij dat nog niet gedaan heeft eerst inschrijven via de website van DE HUURWONING BEMIDDELAAR. Hierbij moet hij de documenten uploaden waar wij om vragen. Nadat de inschrijving is voltooid en is gescreend, hebben wij een compleet huurdossier. Dit huurdossier overhandigen wij u en in gezamenlijk overleg wordt de juiste huurder geselecteerd voor uw woning.

Na acceptatie van de kandidaat verzorgen wij het opmaken van het huurcontract. Ons huurcontract voldoet aan alle wettelijke eisen.

Na het ondertekenen van de huurovereenkomst zal een medewerker van DE HUURWONING BEMIDDELAAR de huurder begeleiden naar zijn of haar nieuwe woning. Hierbij wordt een uitgebreide inspectie uitgevoerd (namens de verhuurder) met de huurder(s). Per omgaande zal het inspectierapport aan de verhuurder worden doorgestuurd. Het uitgebreide inspectierapport, inclusief foto’s en meterstanden, zal voor akkoord worden getekend door de huurder.

Als de eerste maand huur en de borg zijn betaald zullen de sleutels aan de huurder(s) worden overhandigd. Ook hierbij zal voor ontvangst worden getekend.

Hoe DE HUURWONING BEMIDDELAAR nu verder gaat is afhankelijk van of u opdracht heeft gegeven voor Beheer. De mogelijkheden hiervoor staan in deze brochure vermeld onder ” Onze dienstenvastgoed beheer en onderhoud”.

Contactgegevens: telefoonnummer 0630-581028 apeldoorn@dehuurwoningbemiddelaar.nl

deventer@dehuurwoningbemiddelaar.nlzutphen@dehuurwoningbemiddelaar.nl

DE HUURWONING BEMIDDELAAR, uw partner bij verhuur, huur, beheer en onderhoud van woningen

Onze diensten vastgoed beheer en onderhoud

DE HUURWONING BEMIDDELAAR kan u geheel ontzorgen bij het verhuren van woonruimte. Indien er zich een probleem voor doet, bijvoorbeeld als de centrale verwarming het niet meer doet, dan kan de huurder contact opnemen met DE HUURWONING BEMIDDELAAR, wij regelen dan dat het probleem wordt opgelost. Gaat de huurder goed om met uw woning? Ook dat kunnen wij voor u controleren, zelfs het totale onderhoud van uw vastgoed kan DE HUURWONING BEMIDDELAAR voor u verzorgen. Welke mogelijkheden zijn er:

 • Financieel Beheer

DE HUURWONINGB BEMIDDELAAR ziet er op toe dat de huurder elke maand tijdig de huur en eventueel bijkomende kosten voldoet. Vervolgens na aftrek van de beheervergoeding en eventueel aanverwante kosten, worden de huurinkomsten aan u doorbetaald. Mocht het toch voorkomen dat een huurder niet of niet tijdig voor betaling van de huur zorgt, dan starten wij desgewenst het volledige incassotraject op, zie hiervoor onze website. Ook het regelen van de huurverhoging valt hier onder.

 • Administratief Beheer

Tijdens de verhuur van de woning lopen zaken zoals gas, water, elektriciteit, gemeentelijke aanslagen en verzekeringen gewoon door. Deze en andere administratieve zaken nemen wij graag voor u uit handen, een hele zorg minder.

 • Technisch Beheer Basis

Als DE HUURWONING BEMIDDELAAR uw woning verhuurt maakt zij bij de start van de verhuur een inspectierapport op van de woning. Hierin worden o.a. de meterstanden en eventuele tekortkomingen en algemene staat per ruimte vermeld met onderbouwing van foto’s. Als u voor Technisch Beheer Basis kiest doen wij bij einde huurovereenkomst een voor- en eindinspectie van de woning. Hierbij wordt weer vastgelegd wat nu de meterstanden zijn, eventuele tekortkomingen en de algemene staat per ruimte is en indien nodig wat de huurder dient te herstellen. Alles wordt weer onderbouwd met foto’s. Daarnaast verrichten wij onze Kwartaalinspectie. Hierbij gaan wij om de 8 tot 12 weken de woning inspecteren en houden zo goed zicht op uw vastgoed. Deze Kwartaalinspectie doen wij ook om de kans op hennepkweek zo klein mogelijk te maken. De gemiddelde hennepkweek duurt ongeveer 12 weken. Onze Kwartaalinspectie kan hennepkwekers afschrikken maar geeft ons ook de mogelijkheid om de stand van het onderhoud te controleren en eventueel preventieve maatregelen aan u te adviseren.

 • Technisch Beheer Plus

Natuurlijk wilt u dat uw woning goed onderhouden blijft gedurende de periode van verhuur. DE HUURWONING BEMIDDELAAR kan daar voor zorgdragen. Als er een probleem is in de woning dan kan de huurder contact met ons opnemen. Wij zorgen er voor dat het probleem wordt opgelost en kijken daarbij of de eventuele kosten voor rekening zijn van de huurder.

 • Technisch Beheer Totaal

Hierbij verzorgt DE HUURWONING BEMIDDELAAR het totale onderhoud aan uw vastgoed. Het kan gaan om schoonmaakwerkzaamheden, schilderwerk maar ook eventueel tuinonderhoud, kortom alle mogelijke onderhoudswerkzaamheden. Hiervoor kunnen wij o.a. ook een MJOP (MeerJaren OnderhoudsPlan) opstellen en eventueel de werkzaamheden door onze vakmensen laten uitvoeren.

 

DE HUURWONING BEMIDDELAAR, uw partner bij verhuur, huur, beheer en onderhoud van woningen

Huurovereenkomsten

Het aantal huurovereenkomsten neemt steeds meer toe. De meest toegepaste huurovereenkomsten staan hieronder vermeld met enkele bijbehorende kenmerken. Dit geeft een eerste indruk, maar om tot het beste resultaat te komen zal er persoonlijk overleg moeten zijn, het liefst ter plaatse van de te verhuren woning. Eventueel kan er dan besloten worden om een extra clausule aan het contract toe te voegen.

De meest gebruikte huurovereenkomsten zijn:

 • Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd (on)zelfstandige woonruimte

De modelovereenkomst begint standaard met de duur van 1 jaar zonder de mogelijkheid van tussentijdse opzegging en na stilzwijgende verlenging loopt deze voor onbepaalde tijd door.

 • Huurovereenkomst voor bepaalde tijd zelfstandige woonruimte

Hierbij kan de duur van het contract maximaal 2 jaar zijn. Indien er niet of niet juist wordt opgezegd gaat het contract over in onbepaalde tijd met de bijbehorende huurbescherming.

 • Huurovereenkomst voor bepaalde tijd onzelfstandige woonruimte

Bij kamerverhuur kan de duur van het contract maximaal 5 jaar zijn.

 • Huurovereenkomst volgens de Leegstandwet

Hierbij dient altijd een vergunning aangevraagd te worden bij de Gemeente en is er eventueel toestemming nodig van de hypotheekverstrekker. De huurovereenkomst dient voor minimaal 6 maanden gesloten te worden. De huurder heeft geen huurbescherming en een opzegtermijn van 1 maand en de verhuurder van minimaal 3 maanden. Als de vergunning van de Gemeente is verlopen(5 jaar), stopt de huurovereenkomst automatisch.

 • Bruikleen of antikraak overeenkomst

Hierbij mag alleen een gebruiksvergoeding gevraagd worden. De tijdelijke bewoner heeft geen huurrechten, dus geen huurbescherming. Indien de gebruiksvergoeding meer is dan de werkelijke gebruikskosten, is er al snel sprake van een huurovereenkomst.

 • Hospitacontract

Hiervan is sprake als iemand in zijn eigen woning kamers verhuurd met medegebruik van de voorzieningen(onzelfstandige woonruimte). De eerste 9 maanden is voor de huurder de huurbescherming niet van toepassing en kan de verhuurder de huur opzeggen.

 • Campuscontract

Onzelfstandige woonruimte m.b.v. tijdelijke huurovereenkomsten verhuren aan studenten of gelijkgestelde huurders (promovendi en jongeren van 18 tot 28 jaar).

 • Short stay contract

Naar zijn aard van korte duur. Deze contracten zijn vooral voor vakantie- en recreatiewoningen.

 • Enkele overige mogelijkheden

Contract grote gezinnen, Jongerencontract, Diplomatenclausule, Tussenhuur(beding).

 

Dit is slechts een zeer beperkte toelichting, graag informeren wij u over de mogelijkheden.

 

 

 

DE HUURWONING BEMIDDELAAR, uw partner bij verhuur, huur, beheer en onderhoud van woningen

Toelichting bij verhuur woningen

Bij het verhuren van woonruimte, woningen moeten veel zaken (juridisch) geregeld worden. Er zijn de nodige regels, wetten waaraan voldaan moet worden en er zijn veel soorten huurcontracten met eventueel weer verschillende clausules. Om het duidelijker, transparanter te maken heeft DE HUURWONING BEMIDDELAAR een aantal begrippen uitgelegd en toegelicht. Het is slecht ter verduidelijking, om het juiste huurcontract te verkrijgen zal er persoonlijk overleg moeten zijn, het liefst ter plaatse van de te verhuren woning.

Waar u o.a. mee te maken krijgt bij de verhuur van woonruimte met een kleine toelichting:

 • Zelfstandige of onzelfstandige woning

Een zelfstandige woning heeft een eigen toegang, eigen keuken, toilet en doucheruimte. Een onzelfstandige woning heeft geen eigen toegang, of geen eigen keuken, toilet of badkamer.

 • Contract voor bepaalde of onbepaalde tijd

Bij bepaalde tijd staat de einddatum vast. De duur van het contract kan bij zelfstandige woningen maximaal 2 jaar zijn, bij onzelfstandige woningen, kamers is dat maximaal 5 jaar. Een huurder kan binnen 6 maanden na ingang van de huurovereenkomst bezwaar maken tegen de hoogte van de huurprijs. Bij huurovereenkomsten korter dan 2 jaar mag de huurder tot 6 maanden na afloop van de huurovereenkomst de huurprijs laten toetsen.

 • Geliberaliseerde of ongeliberaliseerde woning

Het puntensysteem uit het woningwaarderingsstelsel(WWS) is in eerste instantie bedoeld om een huurprijs te bepalen voor een woning in de sociale sector. De grens ligt rond de 145 punten, wat een huurprijs geeft per maand van € 710,68 (peildatum 2017). Heeft een woning meer punten dan is er sprake van een geliberaliseerde huurwoning, een vrije sector woning en is er meer “vrijheid” om de huur te bepalen. Heeft de woning minder punten, dan is er sprake van een ongeliberaliseerde woning en ligt de huurprijs min of meer vast. Bij ongeliberaliseerde woningen met een huurprijs hoger dan het puntensysteem aangeeft heeft de huurder grote kans van slagen als hij bezwaar maakt tegen de huurprijs bij de huurcommissie. Bij verhuurcontracten voor bepaalde tijd korter dan 2 jaar, tijdelijke contracten zelfs tot 6 maanden na einde huur.

 • Belasting

DE HUURWONING BEMIDDELAAR kan u hierover informeren, bijvoorbeeld wanneer is box 1 en wanneer is box 3 van toepassing. Iedere situatie geeft weer een andere benadering van de fiscale positie van de woning. De Belastingdienst verandert de regels voortdurend. U dient zelf de actuele situatie af te stemmen met uw belastingadviseur en, of de Belastingdienst.

 • Huurdercheck van DE HUURWONING BEMIDDELAAR

Een kandidaat huurder dient standaard aan te leveren: ID bewijs, recente inkomensverklaring, uittreksel adressen register BRP, loonstroken van de laatste 3 maanden, 3 bankafschriften met stortingen, huurders of hypotheekverklaring. Aan de hand van het ingevulde profiel zal het systeem nog een aantal documenten vragen, dit is afhankelijk van de situatie. Daarna worden zij gescreend of er in het verleden/heden financiële problemen waren of zijn.

 

DE HUURWONING BEMIDDELAAR, uw partner bij verhuur, huur, beheer en onderhoud van woningen

© De Huurwoning Bemiddelaar- Privacy beleid - Disclaimer - Algemene voorwaarden

 

Het concept, logo's, uitingen, de formule en het merk De Huurwoning Bemiddelaar® zijn eigendom van Joma Beheer Den Helder B.V.

U vind ons aanbod op: