De verhuurmakelaar van Nederland

Wij zoeken huurwoningen

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn huurwoning of kamer?

Deel dit bericht:.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van mijn huurwoning of kamer?

Het onderhoud van uw huurwoning of kamer is verdeeld tussen u en de verhuurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. U zorgt zelf voor het klein en dagelijks onderhoud van de gehuurde woonruimte.

Over het algemeen geldt:

  • Kleine reparaties zijn voor rekening van de huurder. Grote reparaties en groot onderhoud zijn voor rekening van de verhuurder.
  • Kleine reparaties moet de huurder gemakkelijk zelf kunnen uitvoeren. En ze mogen weinig kosten met zich mee brengen. Zo niet, dan is de reparatie alsnog voor rekening van de verhuurder.
  • Inbouwapparatuur van keukens wordt doorgaans aangemerkt als onroerende aanhorigheid van de woning. Die inbouwapparatuur wordt dan met de woning verhuurd door de verhuurder. Reparatie van een kapotte inbouwkoelkast is dan voor rekening van de verhuurder.
  • De huurder moet de verhuurder toegang tot de huurwoning geven, zodat de verhuurder het onderhoud of de reparatie kan uitvoeren.
  • U zorgt voor reparaties van schade die u zelf heeft veroorzaakt. Als de verhuurder ook de kleine en dagelijkse reparaties verricht, mag de verhuurder de kosten hiervan aan u doorberekenen als servicekosten.

De tabel 'Onderhoud huurwoning' geeft aan wie verantwoordelijk is voor welk soort onderhoud. In een huurcontract mogen geen bepalingen staan die hiervan afwijken in het nadeel van de huurder.

Onderhoud huurwoning
OnderhoudRekening huurderRekening verhuurder
SchilderwerkWitten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnen houtwerk en zo nodig behangen van binnenmurenBuitenschilderwerk
Voorbereidende werkzaamheden voor het schilderwerkPlamuren, opvullen van gaatjes, butsen, dichten van geringe krimpscheuren 
Kleine werkzaamhedenVastzetten en vastschroeven van onder andere loszittende onderdelen, bijvoorbeeld trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen vloerroosters, plafondroosters, sleutels van binnensloten en buitensloten 
Onderdelen en bestanddelen woonruimteVervanging en vernieuwing van onder andere kraanleertjes en onderdelen van kranen, deurknoppen, sloten, hang-en-sluitwerk, vloerroosters, plafondroosters, sleutels van binnensloten en buitensloten, garnituur voor doucheruimte en toiletruimte, garnituur wc, elektrische schakelaars en wandcontactdozen, deurbellen, kabelaansluitingen, telefoonaansluitingen en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken 
Scharnieren, sloten, kranen etc.Gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid, oliën, smeren of ontkalken van beweegbare onderdelenGrote reparaties, vervanging
BevriezingVoorzieningen ter voorkoming (van reparatie aan) bevriezing van kranen 
VerlichtingVervanging van lampen in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woonruimteReparaties en vervanging van armaturen
Ruiten en ingebouwde spiegelsVervanging van beschadigde en kapotte ruiten en spiegels indien de kosten gering zijn 
Technische installaties binnen de woningOnder andere het ontluchten en bijvullen van cv-installatie, het opnieuw opstarten van de cv-installatie na uitval, het vervangen van filters en schoonhouden van roosters, voor zover de kosten gering zijn en er daarvoor geen specialistische kennis vereist isReparaties, controle, vervanging
TochtweringAanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen voor zover de kosten gering zijn 
Onderdelen gelegen buiten de woningOnder andere vervanging en vernieuwing van onderdelen van brievenbus, buitenlamp, carport, vlaggenstokhouder voor zover de kosten gering zijnVervanging bij slijtage
Tuinen, erven, opritten en erfafscheidingenBij eerste bewoning: aanleg van tuin of erf. Daarna egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde. Regelmatig maaien van het gras. Regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van de opritten, toegangspaden, en terrassen. Vervangen van gebroken tegels. Regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen. Vervangen van dode beplanting. Vervangen van kapotte planken of segmenten van houten afscheidingen. Rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen. Regelmatig verven of beitsen van erfafscheidingenBij eerste bewoning aanleg opritten en toegangspaden en aanbrengen eenvoudige erfafscheiding. Grote reparaties, vervanging
Schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalenSchoonmaken, vegen en ontstoppen indien bereikbaar door huurderGrote reparaties, vervanging
RioolSchoonhouden en ontstoppen van het binnenriool tot het aansluitpunt vanuit het woongedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel het hoofdriool voor zover de riolering door huurder bereikbaar 
Vuilstortkoker. VuilniscontainerruimteSchoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker. Schoonhouden van de vuilniscontainerruimte. In beide gevallen voor zover voor de huurder bereikbaarReparaties
Woonruimte gedeelte en gemeenschappelijke ruimteSchoonhouden 
Ruiten, kozijnen, deurposten, geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelenWassen en schoonhouden van binnen en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen. Voor zover voor de huurder bereikbaar 
OngedierteBestrijden van vlooien, mieren, wespen, luizen en dergelijke voor zover kosten gering zijnHet bestrijden van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen (t.g.v. overmacht)
Goten en regenafvoerenRegelmatig schoonhouden. Voor zover voor huurder bereikbaarVervanging en reparaties
ZwerfvuilRegelmatig verwijderen 
GraffitiVerwijderen voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten zijn verbonden en voor zover voor huurder bereikbaar 
Zink- en beerputten en septictanksLegenVervanging en reparaties
© De Huurwoning Bemiddelaar- Privacy beleid - Disclaimer - Algemene voorwaarden

 

Het concept, logo's, uitingen, de formule en het merk De Huurwoning Bemiddelaar® zijn eigendom van Joma Beheer Den Helder B.V.

U vind ons aanbod op:

        

 

 

WhatsApp