De verhuurmakelaar van Nederland

Zelf klussen

Veranderingen aan uw woning

Wanneer u aanpassingen aan uw woning wilt uitvoeren dan schrijft u een brief naar De Huurwoning Bemiddelaar, waarin u aangeeft wat u wilt veranderen. Voeg bij de brief zoveel mogelijk informatie over de geplande voorzieningen en indien aanwezig de bouwtekeningen. Als De Huurwoning Bemiddelaar de aanvraag goedkeurt, ontvangt u binnen enkele weken een brief met de formele, schriftelijke vergunning voor de voorziening(en). In deze vergunning staat informatie over de te gebruiken materialen, het (eventueel) aanvragen van een vergunning bij de gemeente, de te volgen werkwijze en de overige voorwaarden.

Aanpassingen aan uw woning mogen niet zonder meer worden uitgevoerd. Het mag natuurlijk niet zo zijn, dat er gevaarlijke situaties ontstaan doordat u bijvoorbeeld een dragende muur wegbreekt. Of dat de woning zo wordt veranderd, dat het voor De Huurwoning Bemiddelaar moeilijk wordt om in de toekomst de woning weer te verhuren.

Minimale eisen

Onderhoud

U bent zelf verplicht tot onderhoud en reparatie van gebreken aan de door u aangebrachte voorzieningen, tenzij u schriftelijk met De Huurwoning Bemiddelaar andere afspraken heeft gemaakt.

Mag alles blijven zitten als ik ooit verhuis?

De Huurwoning bemiddelaar geeft in de brief aan of u een tijdelijke of een definitieve vergunning krijgt. Bij een definitieve vergunning mag u de voorziening laten zitten. In geval van een tijdelijke vergunning dient u bij verhuizing de voorziening te verwijderen, tenzij de voorziening wordt overgenomen door de volgende huurder.

Vergoeding

Voor sommige voorzieningen krijgt u een vergoeding als u gaat verhuizen. Het gaat dan ook om een voorziening met een (aantoonbare) verbetering. Per voorziening zal door de wijkopzichter bekeken worden of u eventueel in aanmerking komt voor een vergoeding. U kunt vooraf bij de wijkopzichter informeren welke voorzieningen voor een vergoeding in aanmerking kunnen komen.

Ik heb geen vergunning aangevraagd

Als u de voorziening netjes, vakkundig en volgens de voorwaarden van De Huurwoning Bemiddelaar heeft aangebracht, hoeft dat niet altijd een probleem te zijn. De opzichter van De Huurwoning Bemiddelaar zal nadat de woning is opgezegd bij de inspectie nagaan of de voorziening mag blijven of verwijderd dient te worden. Als de voorziening verwijderd dient te worden, moet u de woning in oorspronkelijke staat herstellen. U komt zonder vergunning per definitie niet in aanmerking voor een vergoeding.

© De Huurwoning Bemiddelaar- Privacy beleid - Disclaimer - Algemene voorwaarden

 

Het concept, logo's, uitingen, de formule en het merk De Huurwoning Bemiddelaar® zijn eigendom van Joma Beheer Den Helder B.V.

U vind ons aanbod op: