Je hebt de huurovereenkomst opgezegd en binnenkort is het tijd om je woning of kamer op te leveren aan de verhuurder. We willen je graag informeren over de richtlijnen en verwachtingen met betrekking tot de oplevering van je huurwoning. Deze informatie bevat belangrijke details over het opleverproces. Hoewel we het hier steeds over woningen hebben, gelden deze richtlijnen uiteraard ook voor kamers.

Hieronder vind je instructies over de staat waarin je de woning moet achterlaten en welke zaken je wel of niet moet repareren of verwijderen. Zodra we je huuropzegging hebben ontvangen, zal de verhuurder of beheerder contact met je opnemen om de oplevering van je woning soepel te laten verlopen.

Voorinspectie:

Wat houdt de voorinspectie in?

Op een afgesproken tijdstip zal een rapporteur namens de verhuurder samen met jou een voorinspectie uitvoeren in de woning die je gaat verlaten. Het is belangrijk dat je aanwezig bent bij deze voorinspectie. Tijdens de voorinspectie zal de rapporteur je informeren over de benodigde stappen om de woning correct achter te laten. Dit kan betekenen dat je nog onderhoudswerkzaamheden moet verrichten of gebreken moet herstellen.

Het kan ook voorkomen dat je eventuele wijzigingen die je hebt aangebracht of hebt overgenomen van de vorige huurder ongedaan moet maken. Al deze informatie wordt vastgelegd in het voorinspectierapport, dat zowel door jou als door de rapporteur wordt ondertekend. Je ontvangt een exemplaar van dit rapport.

Niet waargenomen gebreken tijdens de voorinspectie:

De voorinspectie wordt uitgevoerd terwijl je nog in de woning woont en je spullen nog aanwezig zijn. Hierdoor kan de rapporteur mogelijk niet alles waarnemen, waardoor wijzigingen aan de woning of gebreken mogelijk over het hoofd worden gezien. Uiteindelijk dien je ervoor te zorgen dat deze zaken in orde zijn voordat je vertrekt. Als je veranderingen hebt aangebracht of schade hebt, raden we je aan dit tijdens de voorinspectie aan de rapporteur te melden. Als je twijfelt over bepaalde werkzaamheden, kun je dit het beste aan de rapporteur vragen. Op deze manier voorkom je verrassingen tijdens de eindinspectie en voorkom je dat je alsnog gebreken of veranderingen moet herstellen of onderhoudswerkzaamheden moet uitvoeren.

Hoofdregel:

Bij het beëindigen van de huurovereenkomst hanteert de verhuurder de volgende hoofdregel: voordat je de woning definitief verlaat, dien je de woning geheel leeg en schoon op te leveren, in goede staat en in de oorspronkelijke staat waarin je de woning hebt ontvangen bij aanvang van de huurovereenkomst. Het is vanzelfsprekend dat reguliere veroudering van de won

ing, ondanks tijdig en goed onderhoud, buiten beschouwing wordt gelaten. Deze hoofdregel en andere regels gelden ook voor bijbehorende voorzieningen zoals een berging, schuur of garage.

Er zijn twee uitzonderingen op deze hoofdregel:
Veranderingen die met schriftelijke toestemming van de verhuurder in de woning zijn aangebracht, hoef je niet ongedaan te maken als de volgende huurder deze veranderingen overneemt en als de verhuurder ze geschikt acht voor overname. De afspraken hierover tussen jou, de verhuurder en de nieuwe huurder worden vastgelegd in een overnameovereenkomst.


Je kunt ook afspreken met de volgende huurder dat deze bepaalde zaken van jou overneemt, zoals vloerbedekking, gordijnen, zonwering, etc. Deze zaken moeten ook worden vermeld in de overnameovereenkomst. Als er op het moment van jouw vertrek nog geen nieuwe huurder is gevonden, kan er geen overnameovereenkomst worden gesloten. In dat geval geldt de hierboven genoemde hoofdregel onverkort!

Eindinspectie:

Tijdens de eindinspectie wordt gezamenlijk met de rapporteur afgesproken wanneer deze inspectie van je woning plaatsvindt. Indien mogelijk wordt deze afspraak al tijdens de voorinspectie gemaakt. Tijdens de eindinspectie wordt ook een rapport opgesteld door de inspecteur, dat zowel door jou als door de inspecteur wordt ondertekend. Op het moment van de eindinspectie moet de woning volledig leeg en schoon zijn. Dit geldt zelfs als dit tijdstip niet exact overeenkomt met het einde van de huurovereenkomst. Alleen de veranderingen en zaken die mogelijk door de volgende huurder worden overgenomen en vermeld staan in de overnameovereenkomst, hoeven niet ongedaan te worden gemaakt of te worden verwijderd.

Tijdens de eindinspectie dien je ook de sleutels van de woning in te leveren.

Controle op basis van het voorinspectierapport:

Tijdens de eindinspectie wordt gecontroleerd of alle werkzaamheden die in het voorinspectierapport vermeld staan, zijn uitgevoerd. Als dit niet volledig het geval is, wordt dit opgenomen in het eindinspectierapport. Hetzelfde geldt voor zaken die je uit de woning had moeten verwijderen.

We willen benadrukken dat als blijkt dat herstelwerkzaamheden die volgens het voorinspectierapport door jou uitgevoerd hadden moeten worden niet zijn voltooid, de verhuurder deze werkzaamheden op jouw kosten zal laten uitvoeren.

Nieuwe gebreken of veranderingen:

Het kan voorkomen dat er tijdens de eindinspectie schade, achterstallig onderhoud, andere gebreken of veranderingen aan het licht komen die jij had moeten herstellen, maar die de rapporteur tijdens de voorinspectie niet heeft geconstateerd. Als dit het geval is, wordt dit opgenomen in het eindinspectier

apport. Het hangt af van de omstandigheden of je nog een korte periode krijgt om deze gebreken alsnog te herstellen. Als de woning al opnieuw is verhuurd, kan de verhuurder je geen gelegenheid meer geven om werkzaamheden in de woning uit te voeren na de ingangsdatum van de nieuwe huurovereenkomst, tenzij de nieuwe huurder hiervoor toestemming verleent. Als de verhuurder of nieuwe huurder geen toestemming geeft, of als je geen gebruik maakt van de geboden gelegenheid of dit onjuist doet, zal de verhuurder de kosten voor het herstel, onderhoud of reparaties op jou verhalen.

Checklist:

Bij deze richtlijnen hoort een aparte checklist. Deze checklist bevat de meest voorkomende werkzaamheden die je moet uitvoeren voordat de eindinspectie plaatsvindt. Op deze manier kun je hiermee rekening houden in een vroeg stadium. De lijst is niet uitputtend, maar biedt je een handig hulpmiddel om de woning te controleren. Als je deze werkzaamheden zoveel mogelijk voorafgaand aan de voorinspectie uitvoert, ben je goed voorbereid.

Bij de eindinspectie van de woning of kamer moeten de volgende eisen worden nageleefd:

Tenzij ze zijn overgenomen door een opvolgende huurder, moeten de volgende objecten en zaken zijn verwijderd:
a. Spijkers, schroeven, etc. uit wanden, vloeren en plafonds. Gaten moeten vakkundig en netjes worden gedicht en overschilderd in dezelfde kleur.
b. Vloerbedekking, inclusief parket, tegels, zeil, etc. De ondergrond moet vlak en vrij van lijmresten zijn.
c. Zonwering (ook aan de buitenzijde van het pand), gordijnrails en beugels. Gaten moeten vakkundig en netjes worden gedicht.
d. Naamplaatjes, stickers en plakplaatjes. Eventuele schade die hierdoor is ontstaan, moet zijn hersteld.
e. Aanbouwsels en andere constructies in de tuin en elders. Eventuele schade die hierdoor is ontstaan, moet zijn hersteld.
f. Het gehele pand, inclusief schuur, berging en/of garage, moet schoon en leeg zijn.
g. Alle sleutels van de binnendeuren moeten aanwezig zijn in de sleutelgaten, terwijl alle sleutels van de buitendeuren (voordeur, achterdeur, balkondeur, garagedeur, schuurdeur, etc.), inclusief duplicaten, moeten worden ingeleverd tijdens de eindinspectie. Sleutels mogen nooit rechtstreeks aan de volgende huurder worden overhandigd!
h. Alle schakelaars en stopcontacten moeten onbeschadigd, niet geverfd en in de oorspronkelijke kleur zijn.
i. Zelf aangebrachte elektrische voorzieningen (bijv. draden over de vloer of plint) moeten worden verwijderd.
j. De originele deurbel moet op de oorspronkelijke plaats aanwezig zijn.
k. Alle plafonds moeten zich in de oorspronkelijke staat en kleur bevinden (wit).
l. Indien de woning een tuin heeft, moeten bij de eindinspectie de oorspronkelijke vierkante meters bestrating van paden en terrassen aanwezig zijn, zonder kuilen en netjes gelegd. De tuin zelf moet er ook netjes uitzien, zonder kuilen van verwijderde struiken of planten.
m. Alle kasten, keuken, sanitair en tegelwerk moeten schoon zijn en vrij van beschadigingen. Hang- en sluitwerk dat bij de woonruimte hoort, moet naar behoren functioneren.
n. Indien de gehuurde woonruimte is voorzien van een individuele centrale verwarmingsinstallatie, moeten de volgende zaken aanwezig zijn: een instructieboekje of -formulier, een vulsleutel, een vulslang en een ontluchtingssleuteltje.
o. Beschadigde deuren, wanden, sanitair en kranen moeten zijn hersteld of vervangen. Tegels waarin gaten zijn geboord of op andere wijze beschadigd zijn, moeten worden vervangen door identieke tegels.
p. De woning moet schoon zijn. Hoewel dit een subjectief begrip is, raden we je aan het zekere voor het onzekere te nemen. Schoon betekent onder andere volledig stof-, vlek-, vuil- en vetvrij.

We hopen dat deze informatie en richtlijnen je helpen bij de oplevering van je huurwoning. Als je nog vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met de verhuurder of beheerder.