Antidiscriminatiebeleid bij De Huurwoningbemiddelaar

Bij De Huurwoningbemiddelaar zijn we vastbesloten om gelijke kansen te bieden aan alle huurders en verhuurders die gebruik maken van onze diensten. Discriminatie op basis van ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, religie, handicap of andere persoonlijke kenmerken is strikt verboden en wordt niet getolereerd in ons huurproces.

Ons Antidiscriminatiebeleid is een weerspiegeling van onze toewijding aan eerlijke en rechtvaardige huurpraktijken. We streven ernaar om een veilige en inclusieve omgeving te creëren waarin iedereen de kans krijgt om een geschikte huurwoning te vinden of te verhuren, zonder angst voor discriminatie.

Wat houdt ons Antidiscriminatiebeleid in?

Gelijke behandeling: Bij De Huurwoningbemiddelaar behandelen we alle huurders en verhuurders op een gelijke en eerlijke manier, ongeacht hun persoonlijke achtergrond.

Verbod op discriminatie: Discriminatie op basis van ras, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, religie, handicap of andere persoonlijke kenmerken is strikt verboden. We tolereren geen enkele vorm van discriminatie.

Bewustwording en educatie: We streven ernaar om onze medewerkers en gebruikers bewust te maken van het belang van gelijke behandeling en discriminatiepreventie. We bieden educatieve middelen en trainingen om discriminatie te herkennen en te voorkomen.

Klachtenprocedure: Als iemand zich gediscrimineerd voelt in het huurproces, moedigen we hen aan om contact met ons op te nemen. We hebben een klachtenprocedure opgesteld om dergelijke zaken serieus te behandelen en passende maatregelen te nemen.

Onze toewijding aan diversiteit en inclusie

Bij De Huurwoningbemiddelaar zijn we er trots op dat we een diverse en inclusieve huurmarkt ondersteunen. We geloven dat een diverse groep huurders en verhuurders bijdraagt aan een levendige en dynamische huurmarkt. We zetten ons in voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht hun achtergrond.

Samen kunnen we een positieve verandering teweegbrengen en een huurmarkt creëren waarin iedereen wordt behandeld met respect en gelijkheid. We nodigen onze gebruikers uit om met ons samen te werken in ons streven naar eerlijke en rechtvaardige huurpraktijken.

Bij De Huurwoningbemiddelaar staan we klaar om vragen te beantwoorden en eventuele zorgen te bespreken met betrekking tot ons Antidiscriminatiebeleid. Samen kunnen we een inclusieve huurmarkt opbouwen waarin iedereen gelijke kansen krijgt om een thuis te vinden.

Dit Antidiscriminatiebeleid is in overeenstemming met het tuchtrecht van de brancheorganisatie VBO (Vereniging van Beroepsmakelaars) en SCVM (Stichting Certificering Voor Makelaar). We verbinden ons ertoe om te voldoen aan de ethische normen en professionele verplichtingen die door deze organisaties worden gesteld en om eventuele schendingen van dit beleid serieus te onderzoeken en aan te pakken. Discriminatie wordt niet getolereerd, en we zullen passende maatregelen nemen tegen iedereen die zich schuldig maakt aan discriminatie binnen ons huurproces.