Waarom moet ik mezelf eerst inschrijven?

De Huurwoning Bemiddelaar en haar opdrachtgevers willen graag een profiel van de kandidaten zien voordat een woning wordt toegewezen. Sommige huurders mogen bij ons niet huren of staan op een zwarte lijst. Daarnaast geeft de inschrijving ons inzicht in uw serieuze zoektocht naar een woning.

Mijn inschrijving is niet compleet, mag ik dan huren?

Nee, wij verzoeken u om een compleet dossier aan te leveren voordat we een woning toewijzen. Als uw dossier niet compleet is, kunt u helaas niet huren.

Ik wil de woning later huren omdat ik anders met dubbele lasten kom te zitten.

Zodra een woning beschikbaar is, moet deze direct worden verhuurd om leegstand te voorkomen. Het is aan u om dit zo goed mogelijk te plannen en vooraf te regelen.

Hoe worden de woningen toegewezen?

De Huurwoning Bemiddelaar hanteert in de meeste gevallen het principe van "wie het eerst komt, wie het eerst maalt". Bij sommige woningen wil de eigenaar echter zelf een keuze maken, en dit wordt in samenwerking met ons gedaan. Gezinnen met kinderen hebben altijd voorrang bij De Huurwoning Bemiddelaar!

Houden jullie mij op de hoogte van het aanbod?

Nee, u dient zelf de website in de gaten te houden voor het aanbod van De Huurwoning Bemiddelaar.

Ik heb een bewindvoerder, mag ik huren?

Als u onder bewindvoering staat, kunt u huren bij De Huurwoning Bemiddelaar. Uw bewindvoerder dient echter altijd contact met ons op te nemen om toestemming te verkrijgen.

Ik heb mijn huur opgezegd en zelf een huurder gevonden, mag dat?

Nee, dat is niet toegestaan. De Huurwoning Bemiddelaar heeft een kandidatenlijst van mensen die op zoek zijn naar een huurwoning. Zij hebben zich allemaal ingeschreven en hebben evenveel kans op een woning als ieder ander.

Kan ik bezichtigen en me later inschrijven?

Het is niet mogelijk om eerst een woning te bezichtigen en u later in te schrijven.

Ik heb een woning bezichtigd en wil deze hebben?

Als u na de bezichtiging de woning wilt accepteren, kunt u een optie nemen. Deze optie is geldig tot de volgende ochtend 09.00 uur. Na die tijd vervalt de optie en wordt de 2e kandidaat benaderd. Als u de woning wilt betrekken, dient u een acceptatieformulier te ondertekenen en een aanbetaling te doen. Zodra dit is gedaan, wordt de woning voor u in optie gezet.

Wanneer gaat mijn huur in?

Uw huur gaat in op de dag dat de woning beschikbaar is. Als de woning bijvoorbeeld op de 25e beschikbaar is, betaalt u vanaf die dag dehuur. Stel dat de maand 31 dagen heeft en u de woning op de 25e van de maand krijgt, dan betaalt u 7/30e deel van de maandelijkse huur. U kunt dit als volgt berekenen: maandelijkse huur/30 dagen x resterende dagen = uw deel van de huur.

Wat moet er betaald zijn bij sleuteloverdracht?

Op de dag dat u de sleutel krijgt, dient het volledige bedrag (huur en borg) zichtbaar te zijn bij De Huurwoning Bemiddelaar. Als dit niet het geval is, wordt de overdracht uitgesteld. U blijft wel de verschuldigde huur aan ons schuldig.

Wanneer worden de facturen verstuurd en wanneer moet er betaald worden?

Elke 15e dag voorafgaand aan de nieuwe maand sturen wij de huurnota's. De huur dient altijd vooruitbetaald te worden. Dit betekent dat de huur vóór de eerste dag van de maand moet zijn overgemaakt. Als u om welke reden dan ook niet kunt betalen, verzoeken wij u dit zelf aan ons te melden. Door het probleem tijdig te melden, kunnen we samen tot een oplossing komen.

Ik heb een brief ontvangen van een deurwaarder/incassobureau met incassokosten?

Als u een brief van een deurwaarder/incassobureau heeft ontvangen, dient u dit af te handelen met de desbetreffende organisatie. Wij hebben u voldoende tijd en kansen gegeven om de zaak via een minnelijke regeling op te lossen. Op het moment dat u de incassobrief ontvangt, bent u incassokosten aan ons verschuldigd.

Ik heb een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, maar ik wil verhuizen?

Een contract is een contract en u dient deze uit te dienen. De Huurwoning Bemiddelaar biedt echter de mogelijkheid om de overeenkomst voortijdig te beëindigen door gebruik te maken van uw borg. In principe verlangen wij echter dat u de overeenkomst naleeft. We vergelijken het vaak met een contract bij een telefoonmaatschappij: als u het contract wilt beëindigen, moet u ook blijven betalen tot het einde van de overeenkomst.

Mag ik iemand bij me laten inwonen?

Wij willen graag weten wie er in de woning verblijft. Daarom dient u altijd toestemming te vragen als u iemand wilt laten inwonen.

Mag ik mijn huurwoning aan iemand anders onderverhuren?

Hier kunnen we kort over zijn: zodra wij hierachter komen, zullen wij de huurovereenkomst direct beëindigen. We zullen een verzoek indienen bij de rechtbank om de overeenkomst te ontbinden.

Waarom moet ik een uitschrijving bij de gemeente overleggen voor terugbetaling van de borg?

Dit is als een waarborg: veel mensen ontvangen huurtoeslag, en als een nieuwe huurder de woning betrekt, heeft die persoon ook recht op huurtoeslag. Als u nog steeds ingeschreven staat, kan de nieuwe huurder geen toeslag aanvragen.

Waarom duurt het 8 weken voordat ik mijn borg terugkrijg?Soms zien we niet alles tijdens de inspectie of zijn er bepaalde kosten voor de woning die nog niet betaald zijn. Dit kan langer duren dan zeven dagen. Daarom hanteren wij een termijn van 8 weken voor eventuele onvoorziene schades en andere zaken.