Melden van een storing aan uw woning:

Met uw inloggegevens kunt u een storing melden aan uw woning. Deze dienst is uitsluitend toegankelijk voor huurders, bij wie in de huurovereenkomst expliciet is vermeld dat het beheer van de woning is uitbesteed aan Vastgoed Beheer. In alle andere gevallen dient u als huurder bij een storing contact op te nemen met de eigenaar van de woning.

Spoedeisende mankementen melden

Spoedeisende mankementen en storingen kunt u 24 uur per dag melden. Onze wachtdienst zorgt er dan voor dat u zo snel mogelijk wordt geholpen. Wij vragen u om eerst na te gaan of de oplossing tot de volgende dag kan wachten. U mag ook alleen voor echte spoedeisende mankementen onze wachtdienst te bellen. U vindt de contactgegevens in uw beheer- of huurovereenkomst.

De volgende meldingen worden gekwalificeerd als spoedeisend:

  • Uitval van de cv-installatie, die niet zelf op te lossen is;
  • Gaslekkage;
  • Dusdanige lekkage aan de waterleiding, waardoor forse schade dreigt te ontstaan;
  • Gehele stroomuitval of uitval van vitale groepen zoals cv, vrieskist of koelkast;
  • Dusdanige daklekkage, waardoor ernstige schade dreigt te ontstaan.

Storingen aan uw cv buiten kantoortijden:

Voordat u een storing aan uw cv doorgeeft, dient u eerst zelf te controleren of uw installatie voldoende waterdruk heeft en ontlucht is. Blijven de storingen bestaan nadat u eventueel hebt ontlucht en bijgevuld, dan kunt u uw storing melden.

Woningonderhoud: wie is verantwoordelijk en wie betaalt?

De verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen de huurder en de verhuurder is in Nederland wettelijkgeregeld. Het uitgangspunt is dat al het groot onderhoud voor rekening van de verhuurder is en al het klein onderhoud voor rekening van de huurder.

Groot onderhoud omvat zaken als het repareren van daken, het vervangen van de keuken of het buitenschilderwerk.

Klein onderhoud is bijvoorbeeld het bijvullen van de cv-ketel, het vervangen van een kraanleertje of het schoonmaken van dakgoten.

 

Neem contact op