Het spijt ons oprecht te vernemen dat je een dierbare hebt verloren. Ons hart gaat uit naar jou en je familie in deze moeilijke tijd. 

Naast het rouwproces zijn er helaas ook nog andere zaken die geregeld moeten worden. Het betreft hier vaak praktische en wettelijke verplichtingen die je niet mag vergeten. Een daarvan is het regelen van de huurovereenkomst na het overlijden. 

Als de huurder komt te overlijden, betekent dat helaas niet automatisch dat de overige bewoners in het pand kunnen blijven wonen. Er zijn wettelijke regels die bepalen wat er met de huur moet gebeuren. Mocht je na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons bij De Huurwoning Bemiddelaar via (0223) 694396 of info@dehuurwoningbemiddelaar.nl.

Partner/medehuurder

Mocht de overledene een echtgenoot, geregistreerd partner of medehuurder hebben achtergelaten, dan kan deze persoon de huur als hoofdhuurder voortzetten. Het is wel belangrijk om de huurovereenkomst op naam van deze persoon te zetten. Het enige wat hiervoor nodig is, is een kopie van de overlijdensakte en een geldig identiteitsbewijs. Personen die geen van bovenstaande relaties met de overledene hadden, kunnen helaas geen aanspraak maken op de woning.

Nabestaanden/erfgenamen

Nabestaanden of erfgenamen moeten, naast een kopie van de overlijdensakte, er rekening mee houden dat de huur pas eindigt na twee kalendermaanden na de maand van overlijden. Ze zijn verplicht de huur tot die tijd te betalen. Deze termijn kan echter verkort worden tot één maand. 

Kinderen

Volwassen kinderen die bij de overledene woonden, kunnen net als de andere nabestaanden, de huurovereenkomst niet voortzetten. In dit soort gevallen zullen we bij De Huurwoning Bemiddelaar ons best doen om samen met alle betrokken partijen een oplossing te vinden die zo goed mogelijk aansluit bij de belangen van de kinderen.

Nalatenschap aanvaarden

Als je de erfenis aanvaardt, krijg je niet alleen alle bezittingen, maar ben je ook verantwoordelijk voor alle openstaande schulden. Het is echter niet verplicht om een erfenis te accepteren. Er zijn twee manieren om een erfenis te verwerpen:

1. Erfenis verwerpen: Als je ervoor kiest om de erfenis te verwerpen, dan mag je je niet gedragen als de erfgenaam. Je mag dan niet de huurovereenkomst beëindigen, de woning niet betreden om spullen van de overledene te verzamelen of te verwijderen.

2. Beneficiaire aanvaarding: Als je niet zeker bent of er schulden zijn, kan je de erfenis beneficiair aanvaarden. Je bent dan niet aansprakelijk voor de schulden, maar je mag ook geen bezittingen van de erfenis in je bezit nemen. 

Je hebt drie maanden na het overlijden om te beslissen of je de erfenis accepteert of verwerpt. In de tussentijd moet de huur wel betaald worden. 

Rechtbank

Als je ervoor kiest om de erfenis niet of gedeeltelijk te aanvaarden, neem dan contact op met de griffie van de Rechtbank Alkmaar (072-5274646). 

Onthoud dat het verwerpen van een erfenis niet kosteloos is. Je moet dit wettelijk vastleggen bij de rechtbank om te voorkomen dat schuldeisers je lastigvallen. Hier zijn griffierechten aan verbonden. Dit kan je ook laten regelen via een notaris.

In deze moeilijke periode zijn we er voor je. Als je vragen of hulp nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op.