Hé daar!

Dus, je wilt wat veranderingen aan je woning aanbrengen? Geen probleem! Wat je moet doen is een briefje schrijven naar De Huurwoning Bemiddelaar en ons vertellen wat je wilt veranderen. Probeer zoveel mogelijk info toe te voegen over wat je wilt doen en, als je ze hebt, voeg dan ook de bouwtekeningen toe. Als we je aanvraag goedkeuren, dan krijg je binnen een paar weken een briefje van ons terug met daarin de officiële toestemming om de veranderingen door te voeren. In die brief zullen we wat info geven over de materialen die je moet gebruiken, hoe je een vergunning bij de gemeente aanvraagt (als dat nodig is), de stappen die je moet volgen en eventuele andere voorwaarden.

Het is belangrijk om te onthouden dat je niet zomaar aanpassingen mag maken. We willen geen gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld door een dragende muur te verwijderen, of iets doen dat het moeilijk maakt om de woning later weer te verhuren.

Er zijn een aantal basisregels waar je rekening mee moet houden:

- De veiligheid, brandwerend materiaal, vluchtwegen, ventilatie enz. moeten gewaarborgd zijn;
- Je mag geen overlast veroorzaken voor je buren;
- De verhuurbaarheid van jouw woning en de naastgelegen woningen mag niet negatief beïnvloed worden;
- De bouwtechnische kwaliteit van het gehuurde object moet behouden blijven;
- Je mag niet in strijd handelen met de bouwverordening en de eisen van nutsbedrijven;
- Er moet worden voldaan aan algemeen aanvaarde esthetische normen;
- De constructie moet degelijk zijn;
- De waarde van de woning mag niet verminderen;
- Goed woningbeheer mag niet bemoeilijkt worden;
- Het totale aantal punten volgens de woningwaardering mag niet verminderen.

Bedenk ook dat je verantwoordelijk bent voor het onderhoud en de reparatie van eventuele gebreken aan de door jou aangebrachte voorzieningen, tenzij je schriftelijk andere afspraken met ons hebt gemaakt.

Je vraagt je misschien af: "Moet ik alles weer verwijderen als ik ga verhuizen?" Dat hangt ervan af. In onze brief zullen we aangeven of je een tijdelijke of een definitieve vergunning krijgt. Bij een definitieve vergunning mag je de voorziening laten zitten. Bij een tijdelijke vergunning moet je de voorziening verwijderen als je verhuist, tenzij de volgende huurder het wil overnemen.

Voor sommige voorzieningen kun je een vergoeding krijgen als je verhuist. Dit geldt voor voorzieningen die een (aantoonbare) verbetering zijn. Onze wijkopzichter zal per voorziening bekijken of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

Mocht je geen vergunning hebben aangevraagd maar de voorziening is netjes, vakkundig en volgens onze voorwaarden aangebracht,

 dan is dat niet per se een probleem. Onze opzichter zal na het opzeggen van de woning bij de inspectie nagaan of de voorziening mag blijven of verwijderd moet worden. Als de voorziening verwijderd moet worden, moet je de woning in oorspronkelijke staat herstellen. Zonder vergunning kom je per definitie niet in aanmerking voor een vergoeding.

Dus, bedankt voor je aandacht en veel succes met je verbouwing!