Veranderingen aan uw woning

Wanneer u uw woning wilt aanpassen, dan schrijft u een brief naar De Huurwoning Bemiddelaar, waarin u aangeeft wat u wilt veranderen. Voeg bij de brief zoveel mogelijk informatie over de geplande wijzigingen en, indien aanwezig, de bouwtekeningen. Als De Huurwoning Bemiddelaar de aanvraag goedkeurt, ontvangt u binnen enkele weken een brief met de formele, schriftelijke vergunning voor de wijziging(en). In deze vergunning staat informatie over de te gebruiken materialen, het (eventueel) aanvragen van een vergunning bij de gemeente, de te volgen werkwijze en overige voorwaarden.

Aanpassingen aan uw woning mogen niet zonder meer worden uitgevoerd. Veranderingen die gevaarlijke situaties opleveren, omdat u bijvoorbeeld een dragende muur wegbreekt, of die het bemoeilijken om de woning in de toekomst weer te verhuren, worden niet toegestaan.

Minimale eisen

  • De veiligheid, brandwerende materialen, vluchtwegen, ventilatie e.d. dienen gewaarborgd te zijn;
  • Er mag geen sprake zijn van overlast en hinder voor omwonenden;
  • De verhuurbaarheid van de woning en de naastliggende woningen mag niet in ongunstige zin beïnvloed worden;
  • De bouwtechnische kwaliteit van het gehuurde object dient op peil te blijven;
  • Er mag niet in strijd gehandeld worden met de bouwverordening en de eisen van nutsbedrijven;
  • Er moet worden voldaan aan algemene aanvaarde esthetische normen;
  • De deugdelijkheid van de constructie moet goed zijn;
  • Er mag geen waardedaling van de woning plaatsvinden;
  • Goed woningbeheer mag niet worden bemoeilijkt;
  • Het puntentotaal volgens de woningwaardering mag niet verminderen.

Onderhoud

U bent zelf verplicht tot onderhoud en reparatie van gebreken aan de door u aangebrachte voorzieningen, tenzij u schriftelijk met De Huurwoning Bemiddelaar andere afspraken heeft gemaakt.

Mag alles blijven zitten als ik ooit verhuis?

De Huurwoning Bemiddelaar geeft in de brief aan of u een tijdelijke of een definitieve vergunning krijgt. Bij een definitieve vergunning mag u de voorziening laten zitten. In het geval van een tijdelijke vergunning dient u bij verhuizing de voorziening te verwijderen, tenzij de voorziening wordt overgenomen door de volgende huurder.

Vergoeding

Voor sommige voorzieningen krijgt u een vergoeding als u gaat verhuizen. Het gaat dan om een voorziening met een (aantoonbare) verbetering. Per voorziening zal door de wijkopzichter bekeken worden of u in aanmerking komt voor een vergoeding. U kunt vooraf bij de wijkopzichter informeren welke voorzieningen voor een vergoeding in aanmerking kunnen komen.

Ik heb geen vergunning aangevraagd

Als u de voorziening netjes, vakkundig en volgens de voorwaarden van De Huurwoning Bemiddelaar heeft aangebracht, hoeft dat niet altijd een probleem te zijn. De opzichter van De Huurwoning Bemiddelaar zal -nadat de woning is opgezegd- bij de inspectie nagaan of de voorziening mag blijven of verwijderd dient te worden. Als de voorziening verwijderd dient te worden, moet u de woning in oorspronkelijke staat herstellen. U komt zonder vergunning per definitie niet in aanmerking voor een vergoeding.