Het lijkt erop dat je plannen hebt om veranderingen aan te brengen in je woning. Dat is zeker mogelijk! Om te beginnen, dien je een schriftelijke aanvraag in te dienen bij De Huurwoning Bemiddelaar waarin je ons op de hoogte brengt van de gewenste aanpassingen. Probeer in je aanvraag zoveel mogelijk details te verstrekken over wat je precies wilt doen. Als je beschikbaar hebt, voeg dan ook de bouwtekeningen toe. Zodra we je aanvraag goedkeuren, ontvang je binnen enkele weken een schriftelijke bevestiging met officiële toestemming om de veranderingen door te voeren.

In deze brief zullen we je voorzien van informatie over de benodigde materialen, het proces voor het aanvragen van eventuele vergunningen bij de gemeente (indien vereist), de te volgen stappen, en eventuele andere voorwaarden.

Het is uitermate belangrijk om te onthouden dat je niet zomaar aanpassingen mag aanbrengen zonder onze goedkeuring. We willen ervoor zorgen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals het verwijderen van dragende muren of het uitvoeren van werkzaamheden die de latere verhuur van de woning bemoeilijken.

Er zijn een aantal basisregels waar je aan moet voldoen:

- De veiligheid, brandwerende materialen, vluchtwegen, en ventilatie moeten te allen tijde gegarandeerd blijven;
- Geluidsoverlast voor je buren moet worden voorkomen;
- De verhuurbaarheid van jouw woning en aangrenzende woningen mag niet negatief worden beïnvloed;
- De bouwtechnische kwaliteit van het gehuurde object moet worden gehandhaafd;
- Je dient te voldoen aan de bouwverordening en de vereisten van nutsbedrijven;
- Er moet rekening worden gehouden met algemeen aanvaarde esthetische normen;
- De constructie moet stevig zijn;
- De waarde van de woning mag niet afnemen;
- Goed woningbeheer mag niet worden belemmerd;
- Het totale aantal punten volgens de woningwaardering mag niet verminderen.

Houd er rekening mee dat je ook verantwoordelijk bent voor het onderhoud en de reparatie van eventuele gebreken aan de door jou aangebrachte voorzieningen, tenzij er schriftelijk andere afspraken met ons zijn gemaakt.

Je vraagt je wellicht af of je alles moet verwijderen bij verhuizing. Dit hangt af van de vergunning die we verstrekken. Bij een definitieve vergunning mag je de voorziening behouden, terwijl je bij een tijdelijke vergunning de voorziening moet verwijderen bij vertrek, tenzij de volgende huurder het wil behouden.

Voor sommige voorzieningen kom je in aanmerking voor een vergoeding als je verhuist, vooral als deze aantoonbaar een verbetering zijn. Onze wijkopzichter zal per voorziening beoordelen of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

Indien je geen vergunning hebt aangevraagd, maar de voorziening netjes, vakbekwaam en volgens onze voorwaarden is aangebracht, is dat geen direct probleem. Na het opzeggen van de woning zal onze opzichter tijdens de inspectie beoordelen of de voorziening mag blijven of verwijderd moet worden. Als verwijdering nodig is, dien je de woning in de oorspronkelijke staat te herstellen. Het is belangrijk op te merken dat je zonder vergunning per definitie niet in aanmerking komt voor een vergoeding.