Onderhoud van uw huurwoning: samen zorgen we ervoor!

Bij het onderhouden van uw huurwoning of kamer spelen zowel u als de verhuurder een rol. We hebben de verantwoordelijkheden verdeeld om ervoor te zorgen dat uw woongenot behouden blijft. Hier zijn enkele regels die u moet kennen:

Kleine reparaties zijn voor uw rekening, terwijl grote reparaties en het groot onderhoud de verantwoordelijkheid van de verhuurder zijn.

Kleine reparaties zouden eenvoudig en betaalbaar moeten zijn, zodat u ze gemakkelijk zelf kunt uitvoeren. Als er echter aanzienlijke kosten zijn verbonden aan een reparatie, wordt deze nog steeds gedekt door de verhuurder.

Inbouwapparatuur in de keuken wordt beschouwd als een integraal onderdeel van de woning. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de verhuurder om defecte inbouwapparatuur te repareren, zoals bijvoorbeeld een kapotte inbouwkoelkast.

Om het onderhoud of reparaties uit te kunnen voeren, is het belangrijk dat u de verhuurder toegang verleent tot uw huurwoning. Eventuele schade die u zelf hebt veroorzaakt, dient u zelf te herstellen. Als de verhuurder echter ook verantwoordelijk is voor kleine en dagelijkse reparaties, kan hij de kosten hiervan aan u doorberekenen als servicekosten.

Hieronder vindt u een overzicht van het soort onderhoud dat zowel de huurder als de verhuurder moet uitvoeren. Het is belangrijk om te weten dat er geen bepalingen in het huurcontract kunnen worden opgenomen die afwijken van dit overzicht en die nadelig zijn voor de huurder.

Klein en dagelijks onderhoud (voor rekening van de huurder):
- Eenvoudige reparaties die u zelf kunt doen.
- Kleine onderhoudstaken die weinig kosten met zich meebrengen.
- Herstel van schade die door u zelf is veroorzaakt.

Groot onderhoud en grote reparaties (voor rekening van de verhuurder):
- Omvangrijke reparaties die gespecialiseerde kennis of hogere kosten vereisen.
- Groot onderhoud van de woning.

Inbouwapparatuur van de keuken (voor rekening van de verhuurder):
- Reparatie van defecte inbouwapparatuur, zoals een inbouwkoelkast.

Toegang tot de huurwoning:
 - Het verlenen van toegang aan de verhuurder voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.

Servicekosten:
- Als de verhuurder verantwoordelijk is voor kleine en dagelijkse reparaties, kan hij de kosten hiervan als servicekosten aan u doorberekenen.

We streven ernaar om een goede en zorgeloze woonervaring te bieden. Mocht u vragen hebben over het onderhoud van uw woning, kunt u altijd contact met ons op

nemen. Samen zorgen we voor het behoud en het welzijn van uw huurwoning.

Onderhoud

Rekening huurder

Rekening verhuurder

Schilderwerk.

Het witten van binnenmuren en plafonds en het schilderen van binnenhoutwerk en zo nodig behangen van binnenmuren.

Buitenschilderwerk.

Voorbereidende werkzaamheden voor het schilderwerk

Plamuren, opvullen van gaatjes, butsen, het dichten van geringe krimpscheuren.

 

Kleine werkzaamheden

Het vastzetten en vastschroeven van onder andere loszittende onderdelen, zoals trapleuningen, deurknoppen, drempels, elektrische schakelaars, wandcontactdozen en deurbellen vloerroosters, plafondroosters, sleutels van binnen- en buitensloten.

 

Onderdelen en bestanddelen woonruimte

Vervanging en vernieuwing van onder andere kraanleertjes en onderdelen van kranen, deurknoppen, sloten, hang-en-sluitwerk, vloerroosters, plafondroosters, sleutels van binnen- en buitensloten, garnituur voor doucheruimte en toiletruimte, garnituur wc, elektrische schakelaars en wandcontactdozen, deurbellen, kabelaansluitingen, telefoonaansluitingen en computeraansluitingen en vergelijkbare onderdelen van datanetwerken.

 

Scharnieren, sloten, kranen etc.

Gangbaar houden, regelmatig controleren van de beweegbaarheid, oliën, smeren of ontkalken van beweegbare onderdelen.

Grote reparaties, vervanging.

Bevriezing

Voorzieningen ter voorkoming (van reparatie aan) bevriezing van kranen.

 

Verlichting

Vervanging van lampen in gemeenschappelijke ruimten en aan de buitenzijde van de woonruimte.

Reparaties en vervanging van armaturen.

Ruiten en ingebouwde spiegels

Vervanging van beschadigde en kapotte ruiten en spiegels indien de kosten gering zijn.

 

Technische installaties binnen de woning

Onder andere het ontluchten en bijvullen van cv-installatie, het opnieuw opstarten van de cv-installatie na uitval, het vervangen van filters en schoonhouden van roosters, voor zover de kosten gering zijn en er daarvoor geen specialistische kennis vereist is.

Reparaties, controle, vervanging.

Tochtwering

Het aanbrengen en onderhouden van tochtwerende voorzieningen voor zover de kosten gering zijn.

 

Onderdelen gelegen buiten de woning

Onder andere vervanging en vernieuwing van onderdelen van brievenbus, buitenlamp, carport, vlaggenstokhouder voor zover de kosten gering zijn.

Vervanging bij slijtage.

Tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen

Bij eerste bewoning aanleg tuin of erf. Daarna egaliseren van de tuin en het opbrengen van teelaarde. Regelmatig maaien van het gras. Regelmatig verwijderen van onkruid in de tuin en tussen tegels van de opritten, toegangspaden, en terrassen. Het vervangen van gebroken tegels. Regelmatig snoeien van heggen, hagen en opschietende bomen. Het vervangen van beplanting die is doodgegaan. Het vervangen van kapotte planken of segmenten van houten afscheidingen. Het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen. Regelmatig verven of beitsen van erfafscheidingen.

Bij eerste bewoning aanleg opritten en toegangspaden en aanbrengen eenvoudige erfafscheiding. Grote reparaties, vervanging.

Schoorstenen, afvoer- en ventilatiekanalen

Schoonmaken, vegen en ontstoppen indien bereikbaar door huurder.

Grote reparaties, vervanging.

Riool

Schoonhouden en ontstoppen van het binnenriool tot het aansluitpunt vanuit het woongedeelte van het gehuurde op het gemeenteriool dan wel het hoofdriool voor zover de riolering door huurder bereikbaar.

 

Vuilstortkoker. Vuilniscontainerruimte

Schoonhouden en zo nodig ontstoppen van de vuilstortkoker. Schoonhouden van de vuilniscontainer ruimte. In beide gevallen voor zover voor de huurder bereikbaar.

Reparaties.

Woonruimte gedeelte en gemeenschappelijke ruimte

Schoonhouden.

 

Ruiten, kozijnen, deurposten, geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen

Wassen en schoonhouden van binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen. Voor zover voor de huurder bereikbaar.

 

Ongedierte

Het bestrijden van vlooien, mieren, wespen, luizen en dergelijke voor zover kosten gering zijn.

Het bestrijden van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen (t.g.v. overmacht).

Goten en regenafvoeren

Regelmatig schoonhouden. Voor zover voor huurder bereikbaar.

Vervanging en reparaties.

Zwerfvuil

Regelmatig verwijderen.

 

Graffiti

Verwijderen voor zover daaraan geen noemenswaardige kosten zijn verbonden en voor zover voor huurder bereikbaar.

 

Zink- en beerputten en septic tanks

Legen.

Vervanging en reparaties.

 

Besluit kleine herstellingen

De hierboven omschreven regels voor onderhoud staan in het Besluit kleine herstellingen.